RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie ogłoszenia.

Tablica ogłoszeń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku jako lider projektu systemowego działając w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009r., Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna w odniesieniu do wykonania pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie pracy z rodziną z dzieckiem i pomocy osobą starszym oraz przetestowania modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu:

„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
Zadanie 2 – „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5 pkt.7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009r., Nr 84 poz. 712 z późn. zm.).


Ogłoszenie o otwartym naborze partneraOgloszenie

pobierz>>


Załącznik - Oferta zgłoszenia partnera do projektuZalacznik

pobierz>>
Opublikował: Maciej Krzyszkowski
Publikacja dnia: 05.12.2011
Podpisał: Andrzej Barszcz
Dokument z dnia: 05.12.2011
Dokument oglądany razy: 4 255