RSS
A A A
SmodBIP

DostÄ?p do pozosta??ych informacji publicznych

Informacja publiczna jest udostępniana poprzez:

  • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej będącym oficjalnym urzędowym publikatorem teleinformatycznym - jest to forma udostępnienia, która ma pierwszeństwo przed innymi, np. w sytuacji, w której informacja publiczna została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie podlega ona już udostępnieniu na wniosek, odpowiadając wnioskodawcy należy wskazać tylko na jakiej stronie Biuletynu została ona zamieszczona,
  • pisemny lub ustny wniosek, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana bez pisemnego wniosku,
  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych


Opublikował: Maciej Krzyszkowski
Publikacja dnia: 09.02.2011
Podpisał: Maciej Krzyszkowski
Dokument z dnia: 10.02.2010
Dokument oglądany razy: 6 024