RSS
A A A
SmodBIP

Psycholog

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku jako realizator projektu pn.: „KIS Radomsko - w kierunku zmiany” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego e rsmsch Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro poszukuje do współpracy psychologa.


Szczegóły ofertyOferta pracy

pobierz>>


InformacjaInformacja

pobierz>>


Opublikował: Maciej Krzyszkowski
Publikacja dnia: 11.01.2018 15:30
Dokument oglądany razy: 630
Nie podlega Ustawie